LỜI PHỔ KHUYẾN XÂY DỰNG ĐẠI HÙNG BẢO ĐIỆN CHÙA VÂN – TỊNH VIỆN VÂN SƠN TAM ĐẢO

0
270

 

          Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Trưởng, Ni Sư, Chư Đại Đức Tăng Ni, cùng quý Phật tử thập phương xa gần, các đơn vị tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm…
          Danh sơn Tam Đảo là nơi phát tích của đạo Phật nước ta. Đây là nơi dừng chân truyền đạo đầu tiên của phái đoàn truyền giáo đến từ đất Phật thời vua A Dục – thế kỷ III trước công nguyên, với dấu tích chùa Địa Ngục – Thành Nê Lê nổi tiếng trong lịch sử. Đây là nơi hội tụ khí thiêng của giang sơn, của lịch sử dân tộc. Nơi đây trong lịch sử đã được tổ tiên ta tô thắm, trấn giữ bởi biết bao danh lam cổ tự và rồi trải qua thăng trầm của lịch sử, vô thường của thời gian, các danh lam cổ tự bị tàn phá, hủy hoại chỉ còn lại phế tích. Chùa Vân Tam Đảo chắc hẳn là một trong số đó. Gần đây, xung quanh đỉnh thiêng Tam Đảo, vì một lẽ bất diệt của Đạo Pháp, chùa chiền, tự viện lại được phục hồi. Thiền tông đã tạo thiền viện uy nghi, sừng sững. Mật tông đang kiến tạo các chùa cốc rộng rãi khang trang, chỉ còn thiếu pháp môn niệm Phật A Di Đà là chưa được hiển phát. Nếu được hiển phát thì thật đầy đủ, tố hảo hoàn toàn.


          Với hạnh nguyện hoằng pháp độ sanh, kế vãng khai lai của Chư Tôn Thiền Đức, truyền thống Việt Nam. Được sự thương tưởng của Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Bích là chứng minh đạo sư Tịnh Viện Vân Sơn Tam Đảo. Nương nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ, được sự đồng thuận của lãnh đạo Chính Quyền Nhà Nước cùng các cấp giáo hội Phật Giáo Việt Nam, sự nhiệt tâm ủng hộ của Phật tử xa gần. Năm 2009, Tịnh Viện Vân Sơn Tam Đảo đã khai lễ đặt đá khởi công xây dựng Chùa Vân – Tịnh Viện Vân Sơn Tam Đảo. Ước mong nơi đây sẽ trở thành trung tâm tu học thường xuyên cho Tăng Ni, Phật tử, và xiển dương giáo môn Tịnh Độ Tông. Để thực hiến kế hoạch xây dựng từng bước đi đến chỗ hoàn thiện, trong những năm qua Tịnh Viện đã nỗ lực xây dựng một số hạng mục cơ bản, bước đầu đã có cơ sở để hoạt động công việc Phật sự hàng ngày.
          Vâng lời Chư Tôn Hòa Thượng cũng như được sự chỉ bảo của Đại Lão Hòa Thượng chứng minh, dự kiến sẽ tập chung mọi phương tiện để xây dựng ngôi Đại Hùng Bảo Điện là hạng mục chính trong quần thể Tịnh Viện Vân Sơn.
Nam mô A Di Đà Phật
Kính bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Trưởng, Ni Sư, Chư Đại Đức Tăng Ni, cùng quý Phật tử thập phương xa gần, các đơn vị tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm…
Ý thức sâu sắc tầm quan trọng của việc xây dựng Đại Hùng Bảo Điện đồng thời đáp ứng lòng mong mỏi của tín thí xa gần. Chúng tôi dự kiến vào thời gian sắp tới gần đây sẽ khởi công để xây dựng ngôi chính điện Chùa Vân.
Cổ nhân có câu rằng:
“LÀM CHÙA, TÔ TƯỢNG, ĐÚC CHUÔNG
TRONG BA VIỆC ẤY THẬP PHƯƠNG NÊN LÀM.”
Với tất cả lòng thành kính cũng như ước nguyện trong mấy năm qua là làm sao cho công trình mang tính chất thời đại này được sớm thành tựu. Một lần nữa chúng tôi tha thiết mong mỏi Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng các Phật tử thập phương xa gần, các đơn vị tổ chức, các nhà hảo tâm… phát tâm công đức cho việc xây dựng ngôi Đại Hùng Bảo Điện của Chùa Vân – Tịnh Viện Vân Sơn Tam Đảo. Theo bản thiết kế thi công thì ngôi Đại Hùng Bảo Điện kết cấu tất cả đều bằng gỗ lớn nhất Việt Nam trong đó có những gạch đá, sắt, thép, đồ gốm, sứ, trang trí mỹ thuật…
Vì vậy chúng tôi phổ khuyến tới toàn thể Tăng Ni Phật tử xa gần, các nhà hảo tâm tài chủ phát tâm công đức xây dựng ngôi Đại Hùng Bảo Điện…
Theo hồ sơ thiết kế công trình có rất nhiều hạng mục vì thế chúng tôi mong rằng sau khi Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Phật tử xa gần và các cá nhân cũng như các nhà hảo tâm nghiên cứu có thể phát tâm cúng dường tùy theo các hạng mục đó. (Chúng tôi niêm yết hồ sơ thi công vào thời gian gần đây nhất tại Tịnh Viện Vân Sơn Tam Đảo).
Quý Phật tử thập phương xa gần hoan hỷ phát tâm cúng dường trí tuệ, nhân lực, phương tiện máy móc thi công, nguyên vật liệu hoặc có thể cúng dường bằng cách chia sẻ quyền lợi được trừ chiết khấu phần trăm nguyên liệu, nhiên liệu, … nhà chùa cần trong xây dựng cơ sở hạ tầng.

Dự Toán Kinh Phí Xây Dựng Đại Hùng Bửu Điện


Mọi thông tin xin quý vị gửi về : Đại đức Thích Thanh Phương – Chùa Vân – Tịnh Viện Vân Sơn Tam Đảo, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc hoặc Chùa Sủi xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0913 044 964                  Emai: vansonvien@gmail.com
Thích Thanh Phương               Tài khoản số:1305205034869
Chúng tôi xin được nghi nhận, lưu dấu tạc bia kỷ niệm làm hậu Phật.

 

Nam mô công đức lâm Bồ Tát Ma ha tát tác đại chứng minh.

BÌNH LUẬN