Khóa tu ” Nương Tựa Phật – Con An Vui” tại Tịnh Viện Vân Sơn Tam Đảo

0
259
Nương Tựa Phật – Con An Vui
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Dưới sự hướng dẫn tu tập của Đại đức Giảng sư Thích Lệ Minh, Khóa tu học sinh sinh viên mang tên ” Nương tựa Phật – Con an vui” đã diễn ra thập phần viên mãn tại Tịnh viện Vân Sơn Tam đảo vào hai ngày 11-12/06/2016.
Chúng con thành tâm tri ân sự chứng minh công đức của Chư Tôn đức Tăng, Ni và Đại đức Giảng sư đã cho chúng con một khóa tu đầy ý nghĩa.
Nương dựa Phật, nương dựa hồng ân tam bảo chúng con có thời gian tu tập, nhiếp lại tâm mình vào chánh pháp. Hành theo lời Phật dạy, sống trong tỉnh thức và an vui.
Chúng con xin tủy hỷ công đức của các bác công quả, đã chăm sóc chúng con trong suốt khóa tu. Xin tri ân các bạn đồng tu đã cùng chúng con tu học!
Chúng con xin đem công đức này hồi hướng về Trang nghiêm Tây phương Phật tịnh độ. Hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh đều trọn thành Phật đạo!
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát!
Dưới đây là một số hình ảnh trong khóa tu, chúng con xin chia sẻ cùng mọi người ạ!

BÌNH LUẬN