Khóa tu học chuyên tu Đạo Tràng Vô Lượng Thọ tháng 10/2017

0
154

Chùa Vân – Tịnh Viện Vân Sơn
Khóa lễ chuyên tu Đạo Tràng Vô Lượng Thọ tháng 08 được tổ chức vào ngày 16/10/2017 (Tức 26 tháng 08 âm lịch).

Kính mời quý Phật tử cùng quý liên hữu đồng tu quang lâm về chùa tham dự!

Nam Mô A Di Đà Phật!

BÌNH LUẬN