Khai Pháp Đầu Năm ngày 28 tháng 2 ( 21 tháng giêng Bính Thân)

0
216

Ngày 28 tháng 2 năm 2016 (21 tháng 1 năm bính thân), tại Tịnh Viện Vân Sơn tổ chức pháp hội khai pháp đầu năm.
Chứng minh cho buổi khai pháp gồm có: Hòa thượng Thượng Thanh Hạ Thế

khai pháp đầu nămkhai-phap1

 Viện chủ tịnh viện Thượng tọa Thượng Thanh hạ Phương

Ngài………………
Chư tăng tổ đình Chùa Sủi, Tổ Đình Chùa Báo Ân
Cùng gần 1000 Phật tử trong và ngoài tỉnh đến tham dự.
Một số hình ảnh

BÌNH LUẬN