Góc hỏi đáp kỳ 1

0
189
Vấn đáp phật giáo
Vấn đáp phật giáo

HỎI:

Có một phật tử hỏi: Thưa thầy lúc trước con có quy y với một vị thầy ở chùa làng con. Nhưng nay con thấy thầy ấy ăn thịt, uống rượu nên con không thích lắm. Bây giờ con có cần quy y lại ở chùa khác không? Xin thầy cho con một lời khuyên để con tinh tấn tu học ạ?

ĐÁP:

Chào con. Quy y Tam Bảo là trở về nương tựa Phât, Pháp, Tăng chứ không phải quy y với một vị thầy nào cả. Tức là nương tựa vào Đấng giác ngộ, nương tựa phương pháp tu hành giúp mình thoát khổ, nương tựa Tăng già đó là đoàn thể các bậc chân tu sống hòa hợp với nhau. Vị thầy làm lễ quy y cho con là đại diện Tăng già hướng dẫn con quy y Tam bảo mà thôi.

Con có thể học hỏi với nhiều thầy khác nữa vì đó cũng là các bậc thầy của mình là thành viên của Tăng già cả. Giả sử vị thầy hướng dẫn con quy y Tam bảo hoàn tục hay phá giới thì cũng không ảnh hưởng gì đến việc tu học của con cả. Vì con quy y Tam bảo chứ không phải quy y riêng một vị tu sĩ nào. Con vẫn là đệ tử của Tam bảo. Vì do lúc quy y vị thầy kia không giảng cho con hiểu ý nghĩa về Tam bảo nên con không biết mà thôi. “Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng”.
Cho dù ở bên Phật mà không tu cũng không được giải thoát. Tuy ở xa Phật nhưng thực hành lời Phật dạy đều được giải thoát. Vấn đề ở đây là con có tu tập, giữ giới hay không chứ việc giải thoát của con chẳng liên quan gì đến vị thầy kia phá giới hay không phá giới cả. Nhưng nhớ đừng phỉ báng thầy đã hướng dẫn con quy y, thầy đó đáng thương hơn đáng trách vì dù sao cũng từng chỉ dạy cho con tu học. Bây giờ thầy đó đang sa đọa theo ngũ dục thật tội nghiệp vì đang xa rời giải thoát. Con chẳng cần phải quy y Tam bảo lại. Quy y Tam bảo chỉ một lần thôi.
Con chỉ cần tìm một vị thầy chân tu khác mà con có nhân duyên để nương tựa học hỏi là được rồi. Hoặc nương tựa học hỏi nhiều thầy cũng được chứ không sao cả. Mỗi thầy có mỗi hạnh. Còn Pháp danh giữ lại tên cũ hay nhờ thầy khác đặt cho tên mới cũng không sao, chỉ là phương tiện để gọi và nhắc nhở việc tu tập của con thôi. Không phải do có tên hay mà được lên thiên đàn đâu nhé. Muốn về cõi phật thì phải tu thôi nếu không đức Phật cần gì dạy đệ tử của Ngài tu hành, giữ giới. Chúc con sớm gặp minh sư để tinh tấn tu hành. Sinh ra đời mà gặp được Tam bảo, gặp bậc minh sư là phước báu không gì bằng đó con. Hãy trân quí và tinh tấn lên để giải thoát nhé.
Chào con. A Di Đà Phật.
(Trích dẫn…)

BÌNH LUẬN