cheap replica soccer jerseys cheap authentic nfl jerseys cheap nfl jersey cheap nfl jerseys free shipping blackhawks jersey cheap cheap nfl throwback jerseys cheap reversible basketball jerseys authentic nfl jerseys cheap cheap mlb baseball jerseys cheap custom football jerseys

Khánh Đản Quan Thế Âm Bồ Tát

Cảm ơn Ngài - Đức Quan Âm Từ bi độ lượng tầm thanh cứu liền  An bình hạnh phúc vô biên Nguyện xin ghi khắc gương hiền...

Khóa tu ” Nương Tựa Phật – Con An Vui” tại...

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật Dưới sự hướng dẫn tu tập của Đại đức Giảng sư...

Thông Bạch: Đại Lễ Cầu Siêu Thai Nhi ngày 18/9/2016 (tức...

Mỗi năm ở Việt Nam có Đến khoảng 300,000 ca nạo phá thai, xếp thứ 5 trên thế giới, và đứng đầu Đông Nam...

Đêm Giao Thừa

Ảnh đêm giao thừa tại Tịnh Viện Vân Sơn

Chư Tăng Ni, khánh tuế Thầy Trụ trì nhân dịp đầu...

Đêm giao thừa 23h30 phút ngày 29 tháng 12 năm giáp ngọ sau khi tụng kinh Phổ Hiền và thỉnh 9 hồi chuông trống...