Đại Lễ Phật Đản Chùa Vân – Tịnh Viện Vân Sơn (23 tháng 4 năm Bính Thân – tức 29 tháng 5 năm 2016)

0
247

Theo truyền thống Phật giáo, hàng năm cứ đến tháng 4 âm lịch, mọi người con Phật trên khắp thế giới lại hân hoan đón chào ngày đản sinh của đức Từ Phụ giáo chủ Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là ngày lễ được tổ chức long trọng nhất trong năm với tấm lòng thành kính.

24Ngày này, Chư Tăng -Ni khắp mọi nơi đều câu hội về các trụ xứ để cùng nhau chuẩn bị cho đại lễ chùa mình. Sự ra đời của Phật đánh dấu cho một nguồn tuệ giác mới, đó là tiềm năng giác ngộ sẵn có của mỗi con người, mọi chúng sanh đều có Phật tánh và đều có khả năng thành Phật đó là thôngđiệp của đấng thế tôn khi Ngài khám phá ra con đường giải thoát khổ đau sinh tử.
Hòa chung không khí đón mừng Phật đản trên khắp thế giới chùa Vân – Tịnh Viện Vân Sơn Tam Đảo long trọng chuẩn bị tổ chức đại lễ Phật đản nhằm ngày 23 tháng 4  năm Bính Thân – tức 29 tháng 5 năm 2016 với trương trình như sau:

3h 30 Thức chúng, Thỉnh chuông
4h 00 CÔNG PHU KHUYA
(Lăng Nghiêm-Thập Chú, Cảnh Sách-Niệm Phật)
6h 00 Tiểu trai
7h 30 Ổn định đạo tràng, đón tiếp chư tôn đức và quan khách
7h 45 Cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni lên lễ đài
8h 00
Đến
11h 00 1. Tuyên bố lý do – giới thiệu đại biểu
2. Niệm Phật cầu gia bị
3. Giới thiệu chư tôn đức chứng minh và quan khách tham dự
4. Dâng hoa cúng dường
5. Thông điệp Phật đản 2560 của đức giáo chủ GHPGVN
6. Ý nghĩa Phật đản của GHPGVN
7. Nghi thức khóa lễ Phật đản.
8. Nghi thức tắm Phật
9. Cảm tạ – hồi hướng
11h 00 Thọ trai
12h 00 Chỉ Tĩnh
13h 30 Khai Tĩnh
14h 00 KHÓA LỄ
TỤNG CHÚ ĐẠI BI & NIỆM PHẬT
16h 30 Hoàn Mãn.

Kính mời Quý Phật tử tới tham dự.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

BÌNH LUẬN